Количка

Биотек - ампули против пълзящи и летящи насекоми - 2x10 ml.

Хит
Модел 12-150
0
В наличност
8,93 лв.

Биотек - ампули против пълзящи и летящи насекоми - 2x10 ml.

На нашият онлайн магазин ви представяме Биотек - ампули против пълзящи и летящи насекоми.


БИОТЕКС ампули против пълзящи и летящи насекоми 10 мл. * 2
Начин на употреба:
Препаратът е концентрат. Приготвят се работни разтвори, като се спазват разрежданията дадени по нататък в листовката.
• Препаратът се прилага чрез пръскане.
При обработване на вътрешни помещения, същите се изпразват от хора , домашни животни, домашни любимци.
След обработка помещенията се затварят за 2 - 3 часа, след което се проветряват в продължение на 5 - 6 часа.  
Мерки за първа помощ:
• При контакт с очите: изплакни очите незабавно обилно с вода в продължение на 15 - 20 минути при широко отворени клепачи. Ако дразненето продължава потърси медицинска помощ
• При контакт с кожата: измий замърсения участък със сапун и вода
• При поглъщане: Потърсете незабавно лекарска помощ
• При вдишване: изнесете пострадалия на чист въздух
• Да се ползват лични предпазни средства: работно облекло, защитни очила и ръкавици.
• Да не се пие, яде или пуши по време на работа.
• Да не се вдишват парите.
• След приключване на работа ръцете да се измиват основно със сапун и вода.
Област на приложение:
Инсектицид с остатъчна ефективност за борба с пълзящи и летящи насекоми в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и продажби на храни, хотели, училища, детски градини, индустриални сгради, складови помещения, паркове, градини, алеи и др.
Концентрация на работния разтвор и разходни норми:
1. закрити повърхности - пълзящи насекоми -  ръчна пръскачка - 100 мл. от препарата до 20 л. вода.
2. закрити повърхности  - летящи насекоми - ръчна пръскачка - 80 мл. от препарата до 20 л. вода.
3. закрити повърхности - летящи насекоми - моторна пръскачка - 20 мл.от препарата до 20 л. вода.
4. открити повърхности-  мухи, комари, акар и др.  - пулверизатор - 45 мл. от препарата до 100 л вода.
5. открити повърхности - мухи, комари акари и др.  - моторна пръскачка - 45 мл. от препарата до 50 л. вода.  
• За хлебарки: 20 л.  работен разтвор / 500 кв.м
• За мухи: 20 л. работен разтвор  / 500  кв.м.
Време за въздействие:
25 минути за мухи, 24 часа за хлебарки.
Брой и продължителност на третиранията:
Третирането може да се повтори след 30 - 45 дни.
Активно вещество: циперметрин - 6,25 об.%, тетраметрин - 1,50 об.%, пиперонилбутоксил - 7,50 об.%.
Други опасни вещества: етанол > 70%.
Съвети за безопасност:
• Да се съхранява под ключ и далеч от достъп на деца.
• По време на работа, да не се яде, пие и пуши.
• Да се избягва контакт с очите, те веднага да се измият обилно с вода.
• Да се носи подходящо работно облекло, предпазни средства за очите/ лицето.
• Материалът и неговата опаковка да се третират като опасен продукт.
• Да се съхранява в оригинални опаковки в хладно, сухо и добре вентилирано помещение далече от храни, фуражи, напитки.

Напишете отзив
Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!
Сходни продукти
Модули для Опенкарт 2.x - 3.x