Количка

Тор за премахване на мъх в тревните площи / Mossy Lawn Fertilizer

Модел 851475-Sek
0
В наличност
29,63 лв.

Тор за премахване на мъх в тревните площи / Mossy Lawn Fertilizer

Онлайн магазин sortovisemenabg.com представя гранулирана комплексна ЕО тор Mossy Lawn Fertilizer, предназначена за торене на мъхести тревни площи.

NPK минерални торове с магнезий, сяра и желязо NPK (Mg, S) 7-5-8 (+4,5+20)+Fe 5. Гранулирани комплексни торове за торене на мъхести тревни площи. В случай на физически промени, хранителните свойства на торовете не се променят. Когато торът се съхранява на сухо и защитено от пряка слънчева светлина срок на използване е неограничен.

Състав:

 • азот (N) – 7% (амонячен азот N-NH4 – 5, 5%, нитратен азот N-NO3 – 1,5%)

 • фосфорен пентоксид (P2O5) – 5% (включително количество разтворимо във вода – 5%)

 • калиев оксид (K2O) – 8% (включително количество разтворимо във вода – 8%)

 • магнезиев оксид (MgO) – 4,5%

 • серен триоксид (SO3) – 20%

 • желязо (Fe) – 5%.

Препоръки за торене: локално торене. Разпръснете тора върху мъхестите площи на моравата. Нормата на торене зависи от съдържанието на мъх. Не наторявайте тревните площи с детелина. Отстранете кафявия мъх от тревата (с гребло).

Норма на торене:

 • мъхеста тревна площ – 30-50 гр/м2 (за първи път).
 • мъхеста морава – 40 гр/м22 (повторно след 7–10 дни).

Препоръки за безопасност:

 • Причинява сериозно увреждане на очите (H318).

 • Да се ​​пази от деца (P102).

 • Дръжте/съхранявайте далече от дрехи/химикали/запалими материали (P220).

 • Пазете от влага и слънчева светлина (P232+P410).

 • Измийте добре ръцете със сапун след работа (P264).

 • Носете защитни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазно лице (P280).

 • ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: незабавно изплакнете внимателно с вода за няколко минути свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да направите, продължете изплакването Ако дразненето на очите продължава потърсете медицински съвет/помощ (P305+P351+P338+P337+P313).

 • ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода, свалете незабавно всички замърсени дрехи и обувки. Ако възникне кожно дразнене: потърсете медицински съвет/помощ (P302+P352+P361+P332+P313).

 • ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: ако се почувствате зле, обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или лекар, изплакнете устата НЕ предизвиквайте повръщане (P301+P312+P330+P331).

 • Да се ​​съхранява при температури между + 5 и + 25 °C.

 • Да се ​​пази от храни, напитки и храни за животни (P401).

 • Изхвърлете съдържанието/опаковката в съответствие с местните разпоредби (P501).

Разфасовка: 4 кг.

Напишете отзив
Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!
Сходни продукти
Модули для Опенкарт 2.x - 3.x