Количка

Тор за иглолистни и вечнозелени растения / Conifers and evergreen plants fertilaizer

Модел 911543-Sek
Марка Seklos
0
В наличност
15,46 лв.

Тор за иглолистни и вечнозелени растения / Conifers and evergreen plants fertilaizer

На нашия сайт ви представяме ранулиран безхлорен комплексен тор за торене на разсад и посадъчен материал от декоративни растения, иглолистни дървета, вечнозелени листни и цъфтящи храсти, оформени от тях зелени плетове, ландшафтни растения. 

ЕО ТОР. Тип тор: B.1.1. NPK минерален тор с магнезий, сяра и микроелементи (бор, мед, желязо, манган, молибден, цинк) NPK (Mg, S) 11-11-21 (+2,6+25)+(B, Cu, Fe , Mn, Mo, Zn).
В случай на физически промени, свойствата на хранителните вещества на тора не се променят. Когато торът се съхранява на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, срокът на годност е неограничен.

Състав:

 • азот (N) – 11% (амонячен азот N-NH4 – 6%, нитратен азот N-NO3 – 4,4%)

 • фосфорен пентоксид (P2O5) – 10,5% (включително водоразтворим – 8%)

 • водоразтворим калиев оксид (K2O) – 21,2%

 • магнезиев оксид (MgO) – 2,6%

 • серен триоксид (SO3) – 25%

 • бор (B) – 0,05%

 • мед (Cu) – 0,03%

 • желязо ( Fe) – 0,08%

 • манган (Mn) – 0,25%

 • молибден (Mo) – 0,002%

 • цинк (Zn) – 0,04%


Препоръки за торене:

 • Опитайте се да торите локално.

 • Внасяйте тора в почвата преди пролетното засаждане и 2 до 3 пъти през вегетацията: през пролетта в началото на вегетацията, по време на интензивен растеж и/или цъфтеж.

 • Поливайте почвата, след като приключите с торенето.

 • Около храстите и дърветата наторете участък с ширината на короната. 

Норма на торене: 

 • посадъчен материал, разсад – 25 g/m2

 • млади декоративни растения - 30-50 g/m2

 • зрели (дървесни) декоративни растения - 50-80 g/m2

 • зелени плетове, оформени от декоративни растения – 100 g/m2

 • ландшафтни (пейзажни) храсти и дървета – 100-200 g/m2

Предупреждения за опасност: Вреден за водните организми с дълготраен ефект (H412).

Препоръки за безопасност:

 • Да се ​​пази от деца (P102).

 • Съхранявайте/съхранявайте далече от дрехи, химикали и запалими материали (P220).

 • Пазете от влага и слънчева светлина (P232+P410).

 • Измийте добре ръцете със сапун след работа (P264).

 • Носете защитни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазни средства за лице. (P280).

 • ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи, продължете да изплакнете, ако дразненето на очите продължава: потърсете медицински съвет/помощ (P305+P351+P338+P337+P313).

 • ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода, ако възникне кожно дразнене: потърсете медицински съвет/помощ (P302+P352+P332+P313).

 • ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или лекар/лекар, ако не се почувствате добре изплакнете устата НЕ предизвиквайте повръщане (P301+P312+P330+P331).

 • Да се ​​съхранява при температури от +5 до +25°C.Да се ​​съхранява далеч от храни, напитки и фуражи (P401).

 • Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните разпоредби (P501).


Разфасовка: 1 кг

Напишете отзив
Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!
Сходни продукти
Модули для Опенкарт 2.x - 3.x