Количка

Тор за ягоди и плодови храсти / Strawberries and fruit bushes fertilizer

Модел 911604- Sek
Марка Seklos
0
В наличност
15,46 лв.

Тор за ягоди и плодови храсти / Strawberries and fruit bushes fertilizer

Онлайн магазин sortovisemenabg.com представя тор за ягоди и плодови храсти / Strawberries and fruit bushes fertilizer - гранулиран безхлорен комплексен тор за торене на разсад и посадъчен материал за градински ягоди и плодни растения, ягодоплодни растения, овощни храсти и дървета.

ЕО ТОРОВЕ. Тип тор: B.1.1. NPK минерални торове с магнезий, сяра и микроелементи (бор, цинк) NPK (Mg, S) 12-12-17 (+2+35)+(B, Zn).

В случай на физически промени, свойствата на хранителните вещества на тора не се променят. Когато торът се съхранява на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, срокът на годност е неограничен.

Състав:

 • азот (N) – 12% (амонячен азот N-NH4 – 12%)

 • фосфорен петокис (P2O5) – 12% (от които водоразтворим – 10,5%)

 • водоразтворим калиев оксид (K2O) – 17%

 • магнезиев оксид (MgO) – 2%

 • серен триоксид (SO3) – 35%

 • бор (B) – 0,02%

 • цинк (Zn) – 0,01%.

Препоръки за торене: Опитайте се да торите локално. Внасяйте тора в почвата преди засаждане и 2 до 3 пъти през вегетацията: през пролетта в началото на вегетацията, след цъфтежа преди зърната и узряването на плодовете, след прибиране на реколтата. Поливайте редовбно почвата, след като приключите с торенето. Около храстите и дърветата наторете участък с ширината на короната (на клоните).

Норма на торене:

 • кълнове, разсад, посадъчен материал – 25 гр/м2,

 • ягоди, други ягодоплодни растения и млади овощни храсти – 30-50 гр/м2,

 • ягодоплодни растения, отглеждани в контейнери – 3 гр / 1 л субстрат (почва),

 • зрели плодни храсти - 50-80 гр/м2,

 • овощни дървета – 100-150 гр/м2.

Препоръки за безопасност:

 • Да се ​​пази от деца (P102).

 • Съхранявайте/съхранявайте далече от дрехи, химикали и запалими материали (P220). Да се ​​съхранява при температури от +5 до +25°C. Да се ​​съхранява далеч от храни, напитки и фуражи (P401).

 • Пазете от влага и слънчева светлина (P232+P410).

 • Измийте добре ръцете със сапун след работа (P264). Да се ​​избягва изпускане в околната среда (P273). Носете защитни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазни средства за лице (P280).

 • ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи, продължете да изплакнете, ако дразненето на очите продължава: потърсете медицински съвет/помощ (P305+P351+P338+P337+P313). ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода, ако възникне кожно дразнене: потърсете медицински съвет/помощ (P302+P352+P332+P313).

 • ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или лекар/лекар, ако не се почувствате добре изплакнете устата НЕ предизвиквайте повръщане (P301+P312+P330+P331).

 • Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните разпоредби (P501).

Разфасовка: 1 кг

Напишете отзив
Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!
Сходни продукти
Модули для Опенкарт 2.x - 3.x